Zarząd Konversatorium Eichendorffa

Prezes
Prof. dr hab. Joachim Glensk

Pochodzi od pokoleń z Tarnowa Opolskiego, gdzie jego ojciec był mistrzem kowalskim i starszym cechu.
Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie również obronił pracę doktorską. Tytuł profesora tytularnego otrzymał w 1997 roku. Przez wiele lat związany z Instytutem Śląskim w Opolu, gdzie przez wiele lat pełnił wiele istotnych funkcji m.in. jako kierownik Pracowni Badań Prasoznawczych i Upowszechnienia Kultury, zastępca kierownika Zakładu Kultury Współczesnej (1974-89), kierownik Samodzielnego Zespołu Badań Prasoznawczych (1989-91). W latach 1991-2005 pracował na WSP w Opolu (od 1994 r. Uniwersytet Opolski) jako kierownik Zakładu Dziennikarstwa Instytutu Nauk Społecznych(1992-2001), oraz po uzwyczajnieniu jako kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa (2001-2005). Członek Komisji Prasoznawczej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Wiceprezes, pełnomocnik zarządu
Prof. UŚ. dr hab. Sebastian Fikus

Politolog, historyk, publicysta. Studiował reżyserię na Uniwersytecie Artystycznym Folkwang w Essen. Wieloletni producent i realizator programów poświęconych stosunkom polsko- niemieckim na antenie TVP. Laureat pierwszej polsko-niemieckiej nagrody dziennikarzy im. Tadeusza Mazowieckiego w dziedzinie telewizji. Wieloletni korespondent największej rozgłośni regionalnej WDR w Kolonii. Praca doktorska na temat współczesnej historii Śląska w 2005. Pracę habilitacyjna poświęconą kulturze politycznej współczesnych Niemiec obronił 2014 w Instytucie Historii PAN w Warszawie.  Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wiceprezes
Prof. ASP dr hab. Piotr Muschalik

Prof. ASP dr hab. Piotr Muschalik, artysta fotografik. Absolwent katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Kierownik w Pracowni Fotografii Zajmuje się fotografią kreacyjną i dokumentalną. Tworzy cykle fotograficzne. Interesuje go fotografia jako medium plastyczne, które jest polem eksperymentów formalnych i warsztatowych. Czerpie inspiracje z klasycznej fotografii, próbując wzbogacić ją o nowe formy graficzne. W warstwie znaczeniowej odnoszą się one do szeroko pojętego egzystencjalizmu. Jest autorem wydawnictw albumowych i katalogów o Śląsku. Współpracował z Lechem Majewskim przy filmach “Krew poety” i “Młyn i krzyż”. Jest autorem wielu wystaw, albumów i projektów dydaktycznych. Ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i zagranicą. Między innymi w Japonii, Korei, Niemczech, USA, Francji i we Włoszech. Jest przewodniczącym Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Pochodzi z Zabrza.

Doradca zarządu
Prof. dr hab. Sabina Kauf

Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu Uniwersytetu Opolskiego. Po studiach ekonomicznych na ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu odbyła dwuletni staż naukowy na Uniwersytecie w Poczdamie. Pod kierunkiem prof. Ingo Balderiana przygotowała pracę doktorską „Marketing i logistyka jako elementy rynkowo zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem” którą obroniła w 2000 roku. Habilitację uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na podstawie pracy „Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem”. W międzyczasie pełniła funkcje prodziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego i dyrektora spółki „Pro Futura”.