Babi Jar/

Żydzi oczekujący na rozstrzelanie, fot. Johannes Hähle