Joachim Niemann odszedł 16 września br., fot. Natalia Klimaschka