Redakcja Joseph von Eichendorff Konversatorium

redaktor naczelny
dr Dorota Kurpiers

Historyk i publicysta. Studiowała na uniwersytecie opolskim, prace doktorską pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jerzego Myszora o Towarzystwie św. Wincentego na Śląsku obroniła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie dyrektor biura Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego w Opolu.

zastępca redaktora naczelnego
Prof. UŚ. dr hab. Sebastian Fikus

Politolog, historyk, publicysta. Studiował reżyserię na Uniwersytecie Artystycznym Folkwang w Essen. Wieloletni producent i realizator programów poświęconych stosunkom polsko-niemieckim na antenie TVP. Laureat pierwszej polsko-niemieckiej nagrody dziennikarzy im. Tadeusza Mazowieckiego w dziedzinie telewizji. Wieloletni korespondent największej rozgłośni regionalnej WDR w Kolonii. Praca doktorska na temat współczesnej historii Śląska w 2005. Pracę habilitacyjna poświęconą kulturze politycznej współczesnych Niemiec obronił 2014 w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Sekretarz redakcji
mgr Natalia Klimaschka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Prawo. Pracę magisterską o losach autochtonów na Górnym Śląsku obroniła w 2017 roku. Początkowo doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych, a obecnie uczestniczka Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej). Bada losy Niemców w powojennej Polsce oraz prasę górnośląską i jej wpływ na historię regionu. Zajmuje się również krajową publicystyką. Jest czynnym dziennikarzem i fotografem.


Okładka wydawnictwa – Zeszyt edukacji kulturalnej Joseph von Eichendorff Konversatorium

Kontakt

Stowarzyszenie Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa oraz obie redakcje

Adres: 45-676 Opole, ul. Miodowa 1
Telefon: 0048 729 461 012
Email: redakcja.spectrum.direct[at]gmail.com