Przeprowadzka

Nowa strona Spectrum Direct

Kształt graficzny naszej dotychczasowej strony Spectrum.Direct stanowi raczej rodzaj prowizorium. Uczyliśmy się komunikacyjnych strategii i nawigacji. Dzięki intensywnej pomocy przyjaciół z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach stworzyliśmy nową graficzną jakość, która w naszym zamierzeniu ma się od innych, podobnych portali odróżniać.

Teraz będziemy przeprowadzać się na nową stronę, w nadziei, że naszym internetowym gościom się spodoba.