Nasze cele

Oddajemy w ręce Internautów nowy portal. Jego misją jest zbliżenie czterech głównych odłamów Autochtonów: społeczności mniejszości niemieckiej, środowisk śląskich, przesiedleńców w Niemczech i tej części Polonii w Niemczech, która ma śląskie, autochtoniczne korzenie. Będziemy szukać tej wspólnoty, która pękła pod koniec XIX wieku i którą na przestrzeni następnych dziesięcioleci w różny sposób manipulowano. Nieszczęściem tej społeczności były polityczne pułapki, którym wielu naszych ojców i dziadków ulegało.

Dlatego portal Spectrum.Direct starać się będzie konsekwentnie wskazywać na inicjatywy, które te środowiska łączą. Będzie wskazywać na podobieństwa między nimi i na wspólnotę wartości i tęsknot. Będzie dążyć do inspirowania wartościowych inicjatyw kulturalnych, z którymi wszystkie środowiska autochtoniczne mogłyby się identyfikować. 

Spectrum.Direct zamierza przełamywać uprzedzenia wynikające z wzajemnej niewiedzy. Stanie się płaszczyzną wymiany informacji o sobie, jako pierwszego kroku w kierunku budowania elementów pewnej wspólnej tożsamości. Będziemy szukać miejsc pamięci, które mogą stanowić fundamenty wspólnej tożsamości. Dotyczy to nie tylko pejzażu, ale przede wszystkim zabytków. I to najchętniej z czasów austriackich, ponieważ czasy pruskie nie pozostawiły na tej ziemie specjalnie dobrych wspomnień. Dostrzegając nową sytuacje cywilizacyjną, komunikacyjną i polityczną zamierza również inspirować debatę nad tożsamością środowisk autochtonicznych i jego tęsknotami.

Wychodzimy z założenia, że pluralizm kulturowych inspiracji jest glebą, na której mogą powstawać nowe ideowe prądy. Dlatego starać się będziemy wsłuchiwać uważnie w impulsy i inspiracje płynące z wszystkich tych czterech środowisk. Tak bardzo potrzebne, ponieważ jeszcze nigdy w przekonywujący sposób nie odpowiedziano na pytanie, co stanowi istotę naszej wspólnoty.

Portal Spectrum.Direct będzie starał dawać odpowiedzi, ale za wszystkie głosy będzie wdzięczny i bez ideologicznych uprzedzeń chętnie będzie je prezentował.

Zapraszamy do dyskusji.

Spectrum.direct@interia.pl


Skontaktuj się z nami