Landsmannschaft Schlesien

Horst Milde kawalerem Tarczy Śląskiej

Mimo pandemii środowisko śląskich przesiedleńców starało utrzymywać między sobą bezpośrednie kontakty. Przed kilkoma dniami miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji 70. rocznicy powstania Landsmannschaft Schlesien. Podczas uroczystości nadano Horstowi Milde tytuł kawalera Tarczy Śląskiej.

Landsmannschaft Schlesien jest organizacją założoną przez Hansa Lukaschek w 1950 roku, stąd też obchodzi w tym roku swoje 70te urodziny. Jest stowarzyszeniem skupiającym Autochtonów mieszkających w Niemczech, a jego celem jest pielęgnowanie kultury śląskiej. Podejmuje wysiłki na rzecz  utrzymywana regionalnej tożsamości wśród Ślązaków  mieszkających w Niemczech.

Uroczystość z okazji 50. rocznicy powstania związku obchodzono w hanowerskim HCC Hannover Congress Centrum. W uroczystości wzięli udział między innymi wicepremier Landu Dolnej Saksonii, Bernd Althusmann, Polski Konsul z Konsulatu Generalnego w Hamburgu, Mariusz Pindel, oraz zastępca burmistrza miasta Hanoweru, Klaus-Dieter Scholz.

   Najważniejszym punktem uroczystości było uhonorowanie Horsta Milde Tarczą Śląską za zasługi dla tego regionu. Jest to najwyższa nagroda przyznawana przez Landsmannschaft Schlesien, której kawalerami może być tylko 30 Niemców ze Śląska. Kolejna  osoba może ten tytułu zyskać dopiero po śmierci któregoś z wcześniejszych jego kawalerów. Horst Milde był w przeszłości przez wiele lat posłem do parlamentu Dolnej Saksonii, a także przewodniczącym tego gremium w latach 1990-1998. Ale Horst Milde jest także osobą zasłużoną dla stosunków polsko niemieckich. Angażował się w rozwój życia kulturalnego jego rodzinnego miasta Wrocławia, za co otrzymał medal ,,Merito de Wratislawia- Zasłużony dla Wrocławia”. Otrzymał również Odznakę Honorową Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi dla kultury polskiej. Nominacje na kawalera Tarczy Ślaskiej wręczył Horstowi Milde obecny przewodniczący Landsmannschaft Schlesien Stephan Rauhut.

O muzyczną oprawę uroczystości zadbało duo FLEURdeON w którego skąd wchodzą Olga Heydrich (Flet) und Nastja Schkinder (Akordeon).

Sandra Krusel