Konwersatorium

Historia Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa

Po I Wojnie Światowej grupa Górnośląskich Artystów założyła stowarzyszenie Eichendorff-Gemeinde (Gmina Eichendorff). Celem stowarzyszenia była integracja pisarzy, muzyków, rzeźbiarzy w celu pobudzenie życia artystycznego Prowincji Górnośląskiej. Jedną z pierwszych inicjatyw Gminy była wystawa w Opolu w 1924 roku, na której pokazano prace górnośląskich twórców. Były to obrazy, rzeźby, grafiki i sztuka użytkową. Wystawa odbiła się szerokim echem  całych ówczesnych Niemczech. I rzeczywiście Opole przez następnych kilkanaście lat stało się ważnym ośrodkiem kulturalnym. Tutaj powstałą największa biblioteka Prus po Berlinie, Wrocławiu i Królewcu. Działali tu artyści o europejskiej randze, jak Thomas Myrtek czy Lucas Mrzyglod.

Rządy Trzeciej Rzeszy i II Wojna przerwały działalność Gminy Eichendorffa. Do jej tradycji  i celów powrócił w roku 1992 opolski fotograf Fryderyk Kremser. Zmienił nazwę stowarzyszenia na Eichendorff Konversatorium, ale w statucie jednoznacznie odwołał się do tradycji Eichendorff-Gemeinde deklarując się jako jej kontynuator. W kolejnych latach stowarzyszenie prowadziło aktywną działalność wydawniczą. Redagowało Kwartalnik Kulturalny Joseph von Eichendorff Konversatorium oraz wydawało liczne książki. 

W maju 2019 roku członkowie stowarzyszenia wybrali nowy zarząd stowarzyszenia Konwersatorium im. Eichendorffa, który postanowił poszerzyć pola działalności organizacji. Nie rezygnując z kontynuacji wydawania drukowanego periodyku, zadecydowano o zbudowaniu portalu internetowego Spectrum.direct. W założeniu  autorów miałyby stać się on w przyszłości połączeniem codziennej gazety z codziennym magazynem telewizyjnym edytowanym cyfrowo.

Konwersatorium im. Eichendorffa rozumie się jako kontynuator Gminy Eichendorffa i w tym sensie zamierza inspirować i kreować ambitne inicjatyw kulturalne na Górnym Śląsku ponad wszelkimi podziałami.

Wystawa sztuki zorganizowana przez Eichendorff Gemeinde w roku 1924. Zdjęcie: Max Glauer.