Kontakt

Siedziba Zarządu Eichendorff-Konversatorium i obu redakcji:

45-676 Opole, ul. Miodowa 1
Tel.: 0048 729 461 012
E-mail: redakcja.spectrum.direct@gmail.com