Jesteśmy ze sobą szczęśliwi

51. zjazd roczny VdG na Górze św. Anny

Z niewielkim opóźnieniem odbył się w tym roku zjazd roczny Verein deutscher Gesellschaften (Związek Niemieckich Stowarzyszeń), który w oczywisty sposób był okazją do prezentacji własnych osiągnięć i sukcesów. I rzeczywiście pomimo pandemii organizacji dachowej udało się godną uznania rozwinąć działalność. Pewien niedosyt pozostawił brak rzeczowej, krytycznej dyskusji na temat strategii VdG. Choćby na temat braku koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi organizacjami. Zjazd był okazją do wręczenia dyplomu Ambasadora Niemiec dla Horsta Ulbrichta, przewodniczącego Koła Mniejszości Niemieckiej w Kłodzku za szczególne osiągnięcia dla polsko-niemieckiego pojednania.