Kamień Śląski. Arcybiskup Alfons Nossol

Alfons Nossol urodził się w Brożcach w 1932 roku. Seminarium Duchowne kończy w Nysie, gdzie otrzymuje święcenia kapłańskie w roku 1957. W późniejszych latach studiuje na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, gdzie pisze doktorat na temat  Nauka Jana Hessena o augustyńskiej teorii poznania Boga. Pracę broni w 1962 roku.  Habilituje się na podstawie pracy Chrystologia Karla Bartha i jej wpływ na współczesną chrystologię katolicką na tej samej uczelni w 1976. Profesorem Belwederskim zostaje w roku 1988.

Fot. Natalia Klimaschka

Od 1977 roku pełnił funkcję biskupa Ordynariusza Diecezji Opolskiej, a jego konsekracji dokonał ówczesny prymas, kardynał Stefan Wyszyński. Jest wielkim zwolennikiem zbliżenia religii chrześcijańskich, czego wyrazem jest również jego udział w pracach Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan. Alfons Nossol uchodzi za jednego z najważniejszych twórców Uniwersytetu Opolskiego i Muzeum Diecezjalnego w Opolu.

Jego bodaj największą zasługą jest stymulacja procesów emancypacji środowisk autochtonicznych po roku 1989. Z jednej strony podejmuje decyzje o wprowadzeniu niemieckiego duszpasterstwa na Opolszczyźnie, a jednocześnie stara się opanować emocje Autochtonów. 

Z jego inicjatywy odbyła się w 1989 roku Msza Pojednania w Krzyżowej, w której wzięli udział ówczesny premier Tadeusz Mazowiecki i ówczesny kanclerz Niemiec, Helmut Kohl. Stała się ona później wielkim symbolem polsko-niemieckiego pojednania.